HABERLER

Hastalarını Sevindiren Doktorlarımız

İnsanın yaşamında doktorluk mesleği kutsal bir meslektir ve hastalıklarını tedavi ettirmek gayesiyle bu kutsal meslek erbaplarına başvuruda bulunan vatandaşlarımız, öncelikli olarak kendilerinden güler yüz ve moral verici söylem beklerler. Bir büyüğümün bu konuda dillendirdiği bir tespiti dinlerken, ifade ettiği sözlerle aynen değerli okuyucularıma aktarmak isterim. “Siirt’i terk etmeyerek mesleğini burada icra etmeye devam eden eski Belediye Başkanlarımızdan Barış Meclisi Siirt Platformu sözcüsü ve Tabipler Odası Başkanı Op. Dr. sayın Ekrem Bilek’in Baştabipliğinde hizmet sunan Hayat Hastanesine giden vatandaşlar; gerek sayın Bilek, gerekse diğer muhterem doktorlardan gördükleri sıcak ilgiden derin memnuniyet duymaktadırlar. İç Hastalıklar ve Yoğun Bakım Uzmanı sayın Dr. Nezir Güllü ve yine İç hastalıklar Uzmanı sayın Dr. Necip Nas’ın güzelliğinden söz eden hasta sahipleri, gerçekten de tüm doktorlar hastalarına şefkatle yaklaşıyorlar ve benzer sözlerle duydukları memnuniyeti vurguluyorlar…”

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünün taşıdığı önem doğrultusunda hastalara şefkatle yaklaşan adı geçen muhterem doktorlarla tüm saygıdeğer doktorlarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum.