TIBBİ BİRİMLER

Klinik Mikrobiyoloji

24 saat boyunca Hematoloji ve Seroloji alanlarında deneyimli çalışanlarımız ve son sistem cihazlarımızla laboratuvar hizmetleri sağlanmaktadır.

Hematoloji alanında; kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı, APTT, PT, fibrinojen, kan grupları, cross match, pıhtılaşma faktörleri, periferik yayma, retikülosit gibi tahliller çalışılmaktadır.

Enfeksiyon hastalıklarında etkene karşı oluşan özgül antikorları ya da antijenleri ortaya çıkararak infeksiyon hastalıklarının teşhisini kolaylaştırmak amacı ile serolojik testler kullanılır. Antijen-antikor ilişkileri invitro olarak serolojik deneylerle incelenir.

Özellikle şehrimizde sıklıkla görülen bazı hastalıkların tanı ve tedavisini desteklemek amacıyla Salmonella enfeksiyonları için Grubel Widal Testi, Brucella enfeksiyonu için Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Testi) laboratuvarımızda hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.