TIBBİ BİRİMLER

Nöroloji

Hastanemiz Nöroloji Ünitesi'nde; baş ağrıları, epilepsi, baş dönmeleri, beyin damar hastalıkları, kas hastalıkları, hareket bozuklukları ve demans, sinir sistemi hastalıkları ve inme erken dönem tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

EEG ve EMG Laboratuvarlarımız tanı ve takipte destek vermek üzere faaliyette bulunmaktadır. Yoğun Bakım Ünitemiz inme, epileptik status gibi her türlü yoğun bakım gereksinimi olan nörolojik hastalara hizmet vermektedir.

Nöroloji Bölümü tüm beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı olarak poliklinik, acil servis ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet vermektedir.

Tanı ve kısa süreli tedavi hizmetleri yanı sıra multidisipliner bir anlayışlı kronik nörolojik hastalıkların uzun süreli tedavisi de hastanemizce sağlanmaktadır.

Elektroensefalografi (EEG)

Beyni etkilediğinden şüphelenilen sağlık sorunlarında beyinde anormal elektriksel aktivitelerinin takip edilmesi ve kaynak bölgesinin tespit edilmesinde kullanılan tanı yöntemidir.

EEG'de yaklaşık 23 adet elektrod (yuvarlak kesimli, hassas algılayıcı) baş bölgesi derisi üzerine (saçlı bölge) jel yardımı ile yapıştırılarak beynin elektrik dalgaları bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt sonuçları normal beklenilen dalga sıklığı ve büyüklüğüyle karşılaştırılarak beyine ait birçok fonksiyonel bozukluk (örneğin Sara Hastalığı gibi) tespit edilebilmektedir. EEG tek başına tanı koymaya yetmez, başka tetkiklerin de yapılması gerekebilir.

EEG sırasında hastaya elektrik akımı verilmediğinden hastada acı, ağrı gelişmesi beklenilmez. EEG ile radyasyona maruz kalınmaz ve beyin hasar görmez. Uygulama sırasında hasta oturur veya yatar pozisyonda ve uyanıktır. EEG her yaş grubundaki hastalara (bebek, yaşlı, kadın, erkek) uygulanabilir.

Standart EEG süresi ortalama 20-30 dakika olmakla birlikte saatlik veya gerektiği özel durumlarda uykuyu da içerecek şekilde tüm gece EEG'si de çekilebilir.

EEG; sara (epilepsi), şuur kaybı, baygınlık durumu, beynin iltihabi hastalıkları, uyku ve davranış bozuklukları (zihinsel gerilik, tik, yeme bozuklukları, şizofreni, duygu durum bozuklukları), nedeni belirsiz baş ağrıları gibi sağlık sorunlarının tanısı ile yoğun bakım hastalarının yaşamsal fonksiyonlarının takip edilmesinde kullanılır.

Hastanemizde bulunan tam teşekküllü EEG cihazlarımız ve uzman ve eğitimli kadromuz ile insan beyninde oluşan normal olmayan elektriksel aktivitelerin tespiti büyük bir titizlik ile yapılmaktadır.

Elektromiyografi (EMG)

EMG kas hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Özellikle Nöroloji ve Ortopedi alanlarındaki muayeneleri takiben sorunlu olduğu düşünülen kaslardaki sağlık sorunlarının; kas kaynaklı bir hastalıktan mı yoksa sinir sisteminin kas üzerindeki etkilerinden mi kaynaklandığını araştırmak için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

EMG kas ile ilişkili sinirlerdeki uyarı iletim hızını ve kasların elektriksel olarak kasılma faaliyetlerinin takibinde kullanılır:

1.    Kas ile ilişkili sinirlerdeki uyarı ileti hızının takibi:

Hastayı pek fazla rahatsız etmeyecek şekilde cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanarak sinirlerin uyarı ve ileti hızı takip edilmektedir ve elektriksel aktiviteler cihaz yoluyla kaydedilmektedir.

2.    Kasların elektriksel olarak kasılma faaliyetlerinin takibi:

Kaslara ait elektriksel aktivite kaynaklı sağlık probleminin incelenmesinde EMG'de iğne elektrod kullanılmaktadır. Sorunun kaynağı olan kaslara iğnenin ucu doğrudan yerleştirilir. Hastaya iğne yoluyla elektrik verilmez, sadece kas faaliyetlerinin takibi ve kaydı için iğnenin teması sağlanır. İğnenin bulunduğu bölgeye beyinden gönderilen elektriksel aktiviteler cihaz yoluyla görünür ve işitilir hale getirilir.

EMG uygulama süresi uygulanacak yere ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle süre 30 dakika ile 2 saat arasında değişir. İğne EMG'sinde hastanın ilaçlı iğne enjeksiyonu kadar acı hissetmesi dahi beklenilmez.

EMG kas hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Bel ve boyun fıtıkları, yüz felci, sinir basıları, doğum veya kaza ve düşmelere bağlı travma kaynaklı zedelenmeler gibi kas ve sinir sistemi hastalıklarının tanısında EMG'den faydalanılmaktadır. Tam tanı koymada EMG'nin yanında başka tetkikler de yapılabilmektedir.

EMG incelemesi; elektrofizyolojik inceleme, klinik nörofizyoloji (sinir sistemi işleyişi) ve nöromüsküler (sinir-kas) hastalıkları konularında uzmanlaşmış ve gerekli sertifikasyona sahip ekiplerimiz tarafından, son model elektronik cihazlar ve bilgisayarlar kullanılarak yapılmaktadır.