ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Ziyaretçi Kuralları:

1. Hasta ziyareti ziyaret saatlerinde yapılmalıdır. Ziyaret saatleri 12.00 -13.00 ve 18.00-19.30 arasındadır. Ancak hastane yönetimi ihtiyaç halinde ziyaret saatlerinde değişiklik yapabilir.
2. Ziyaretçi girişinde görevli güvenlik elemanları, ziyaretçilerin kontrolünü sağlar.
3. Ziyaret saatleri dışında hastaneye gelen ziyaretçiler ve 12 yaşından küçük çocuklar kabul edilmemektedir.
4. Ziyaret esnasında hastaneye yiyecek ve çiçek getirilmesi, hasta yataklarına oturulması, sigara içilmesi yasaktır.
5. Ziyaret esnasında hastane malına verilen zararı hasta ziyaretçisi karşılar.
6. Genel hasta ziyaretine kapalı servislerde (yoğun bakım ünitesi) belirlenmiş saatlerde hastanın 1.derece yakınları 1 defada tek kişi olmak üzere ve 5 dakikayı geçmemek kaydıyla ziyaretçi alınmaktadır. Bu ünitelerde ziyaretçinin gerekli önlemler alınarak hastası hakkında bilgi alınması sağlanır.
7. Ziyaret süresi kısa tutulmalıdır. Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi bulunmamalıdır. Hasta yataklarına oturulmamalıdır. Hasta başında ve hastanede herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalı ve oynanmamalıdır. Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler hemen ellerini sabunlu suyla yıkamalıdır.
8. Hastanede yatmakta olan diğer hastaların mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
9. Ziyaret saatleri dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret talebinde bulunulmamalıdır. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ziyaret sona erdirilmelidir.
10. Ziyaret giriş kapısına, kurallar ve gerekli uyarılar asılarak hasta ziyaretçileri bilgilendirilir.

Refakatçi Kuralları:

1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
2. Refakatçiye kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilir.
3. Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
4. Refakatçi hastanenin belirlediği tüm kurallara uymak zorundadır.
5. Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulamaz.
6. Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.
7. Refakatçiler; istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan koltukları ve alt yatakları kullanabilirler.
8. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
9. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, karşılamak mecburiyetindedir.
10. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
11. Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanamazlar.
12. Refakatçiler hastaya yiyecek getirmemelidir.
13. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunu zaman hemşireye haber vermelidirler.